O Fundacji:

Fundacja działa od 2014, a jej cele statutowe to między innymi:

·      Działalność naukowa mająca na celu rozwój w dziedzinie kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz inicjacja badań naukowych w tym badań klinicznych w zakresie kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz pozostałych dziedzin medycyny w Polsce i na świecie,

·      Edukacja pacjentów i lekarzy w zakresie zapobiegania chorobom serca w tym chorobie niedokrwiennej serca oraz zasad postępowania w momencie wykrycia choroby,

·      Działalność oświatowa skierowana do lekarzy, realizowana poprzez wspieranie ich udziału w ogólnopolskich oraz międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych w dziedzinie kardiologii i kardiologii inwazyjnej oraz pozostałych dziedzin medycyny, organizowanie konferencji medycznych,

·      Wspieranie form prezentacji danych naukowych na forum profesjonalnym kardiologicznym i ogólnomedycznym w Polsce i zagranicą,

·      Wspieranie, materialnie i poprzez osobistą aktywność fundatorów oraz osób współpracujących z Fundacją lub działających doraźnie na jej rzecz, tych osób, organizacji lub instytucji, których działalność jest zbieżna z określonymi wyżej celami Fundacji,

·      Działalność oświatowa, w tym kształcenie studentów, stażystów,

·      Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia.