Władze fundacji

FUNDATORZY

Marta Hołój

Andrzej Hołój

 

RADA FUNDACJI

Przewodniczący Rady Fundacji:

Prof UJ, dr hab. med. Jacek Legutko

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji:

Prof UJ, dr hab. med. Stanisław Bartuś

 

Członkowie Rady Fundacji:

Prof. Michał Jaskólski

Prof. Jerzy Sadowski

Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Prof. Dariusz Dudek

Dr Józef Skotnicki

Dr Łukasz Rzeszutko

 

ZARZĄD FUNDACJI

Dyrektor Fundacji:

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Zapytaj