O fundacji

Choroby układu krążenia pozostają niezmiennie główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Schorzenia układu sercowo – naczyniowego są zaliczane do chorób cywilizacyjnych, których leczenie oraz zapobieganie jest długotrwałym procesem. Udowodniono jednak, że efektywne działania prewencyjne pozwalają zmniejszyć nie tylko umieralność, ale także ograniczyć chorobowość, niepełnosprawność i poprawić jakość życia człowieka.

W tym celu powstała Fundacja Cardiovascular Center Foundation z siedzibą w Krakowie, której główną formą działania jest tzw. Klub Pacjenta oraz Szkoła Serca.

Misją Fundacji jest zapewnienie ciągłej i kompleksowej opieki nad Pacjentami z chorobami układu krążenia. Polska od kilku już lat jest liderem na świecie w nowoczesnym leczeniu inwazyjnym oraz ratowaniu chorych z ostrym zawałem serca. Mimo to pacjent często po wyjściu ze szpitala nie jest objęty już żadną opieką i wraca do poprzednich złych nawyków (zła dieta, brak ruchu, palenie papierosów itd.) narażając się na powtórny zawał serca. Celem naszych działań jest zwrócenie uwagi na problem wysokiej śmiertelności wśród chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, szczególnie w pierwszym roku po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym.

Najważniejszym zadaniem Fundacji jest prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród Pacjentów i ich rodzin na temat chorób serca m.in. ich profilaktyki, modyfikacji stylu życia, postępowania po zawale serca i zabiegach interwencyjnych. Nadrzędnym celem Klubu jest zapobieganie ponownemu wystąpieniu ostrych stanów kardiologicznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

Podejmowane akcje edukacyjne w ramach Klubu Pacjenta to pierwszy krok w szukaniu rozwiązania problemów związanych z leczeniem i edukacją pacjentów po przebytym zawale.

W ramach cyklicznych spotkań edukacyjnych organizowanych w poszczególnych ośrodkach w formie Klubu Pacjenta od 2011 roku poświęconych m. in. leczeniu nadciśnienia tętniczego, prowadzeniu zdrowej aktywności fizycznej, odpowiedniej diety, przestrzeganiu zaleceń lekarskich po zabiegach angioplastyki wieńcowej uczestniczy regularnie ok. 5.000 pacjentów kardiologicznych. Wykłady prowadzą przeważnie lekarze specjaliści na co dzień prowadzący leczenie chorych, ale w zależności od tematyki również osoby o odpowiednim wykształceniu jak pielęgniarka, dietetyk, rehabilitant czy psycholog.

Raz do roku, organizowane jest w Krakowie centralne spotkanie działających Klubów Pacjenta z udziałem ok. 600 osób, a także imprezy plenerowe aktywizujące chorych do bezpiecznego uprawiania sportu jak Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Pacjentów “Przegoń Zawał” odbywający się co roku podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy, do którego dołączyła również mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk rozgrzewając uczestników przed marszem oraz w 2015 roku sprinter Marcin Urbaś. Działania prewencyjne adresowane do Pacjentów realizowane są także w ramach cyklicznych akcji profilaktycznych (pomiar ciśnienia, cholesterolu, cukru, echo serca, EKG itp), w tym organizowanych co roku z okazji Światowego Dnia Serca.

W skład rady Fundacji wchodzą nie tylko uznani specjaliści leczenia chorób serca i naczyń (kardiolodzy, kardiochirurdzy) ale także osoboistości świata nauki i społecznicy.

Dotychczas pomocy finansowej w realizacji celów statutowych udzieliły nam takie firmy jak Carint, Intercard, GVM Carint, Astra Zeneca, Medtronic, Balton, Pfizer, Boston Scientific.

Patronat honorowy nad wydarzeniami przez nas organizowanymi do tej pory objęli:

– Dyrektor Małopolskiego NFZ Barbara Bulanowska, Marszałek Małopolski Marek Sowa, Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof. Dariusz Dudek oraz Komisja Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

Sprawozdania

Uchwały zatwierdzające dzialaność Fundacji i sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok kalendarzowy 2014

Uchwały zatwierdzające dzialaność Fundacji i sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok kalendarzowy 2015

Uchwały zatwierdzające działaność Fundacji i sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok kalendarzowy 2016

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Zapytaj